Marketing dla pracowników?

Przedsiębiorstwa w zakresie marketingu najczęściej zajmują się działaniami nakierowanymi na zewnątrz – czyli w stronę klientów, kontrahentów. Co zatem z pracownikami. Tymi obecnymi, przyszłymi a nawet tymi byłymi? Wizerunek pracodawcy to bardzo ważna rzecz. Dlaczego? O tym poniżej – zapraszamy do lektury.

Troska o wizerunek firmy w oczach pracowników jest elementem tzw. employer brandingu. Pod tym pojęciem teoretycy tej dziedziny rozumieją budowanie wizerunku pracodawcy, oczywiście pozytywnego wizerunku. Dlaczego to tak ważne? Wyróżnić można kilka powodów:

 • pracodawca pozytywnie postrzegany przez pracowników ponosi mniejsze koszty rekrutacji – nowi ludzie sami zgłaszają się do firmy

 • rotacja pracowników jest zminimalizowana, z dobrej firmy ludzie niechętnie odchodzą

 • firma zyskuje oddaje i lojalność pracowników

 • firma przyciąga najlepszych na rynku specjalistów

 • firma zwiększa swoją przewagę konkurencyjną.

Wiemy już jak ważny jest employer branding. Teraz zobaczmy jakimi narzędziami on dysponuje. Jest ich zapwne wiele, wiele więcej, ty sygnalizujemy jedynie kilka kierunków, które warto wziąć pod uwagę. Wdrożenie nawet kilku z nich powinno przełożyć się na pozytywne efekty.

Warto zaznaczyć, ze wizerunek pracodawcy ma wiele wspólnego z ogólnym wizerunkiem firmy. Przedsiębiorstwa postrzegane w pozytywnym świetle są na ogół postrzegane też jako dobry pracodawca. Oczywiście, w niektórych branżach praktycznie żadna firma nie może narzekać na brak kandydatów. Jednak, w przypadku np. firm działających w sektorze IT trwa walka o pracownika. Tych ludzi nie przyciągną tylko same kwestie płacowe – oni oczekują czegoś więcej. Czego? Na pewno możliwości rozwoju, ale także dodatkowych benefitów na przykład:

 • samochodu służbowego

 • kart na siłownię

 • zajęć językowych

 • wyjazdów integracyjnych

 • posiłków

 • przedszkola zakładowego dla dzieci

To tylko niektóre z przykładów – wiadomo, że poszczególne osoby różnią się w swoich oczekiwaniach. Psychologowie wskazują jednak, że ważnym aspektem jest też poczucie sprawnościowi, pracownicy muszą czuć iż mają wpływ na swoją pracę, jej, efekty, na ogólnie firmę – warto doceniać ich zaangażowanie w pracę i dbać o prawidłowy przebieg informacji w przedsiębiorstwie. Dosyć podstawowym narzędziem w tym zakresie może być newsletter – czyli wysyłany do pracowników biuletyn informacyjny. Metodą na przywiązanie pracowników do firmy i budowę wizerunku są też wyjazdy integracyjne czy imprezy okolicznościowe.

Przed przystąpieniem do działań należy mocno rozważyć kwestie budżetowe. Zrobić można wszystko pytanie za jakie pieniądze. Warto zauważyć, że nie wystarczy przyznać pracownikom benefitów – trzeba jeszcze im to tak zakomunikować aby poczuli się docenieni. To nie wszystko! O takich benefitach piszmy też na stronie internetowej i w ogłoszeniach o pracę – dzięki temu potencjalni kandydaci będą wiedzieć czego dobrego mogą od danej firmy oczekiwać.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *